Manual

Čeština 🇨🇿

OSEQ SAFE SHEET je oboustranný tiskový plát určený pro 3D tisk na tiskárnách technologie FDM (tisk z plastové struny). Plát je určen pro tiskárny s magnetickým bedem, tedy pro uchycení magnety. Dbejte správné orientace plechu na tiskárně, viz obrázek. Zkontrolujte také, že plech při pohybu hřejivé podložky nekoliduje s konstrukcí tiskárny. Varovný pruh, který mění barvu a zobrazuje nápis HOT SURFACE (horký povrch) se aktivuje při překročení teploty tiskové podložky přes 40°C - bezpečností pokyny níže. Pro přilnutí výtisku k SAFE Sheetu se ujistěte, že máte dobře kalibrovanou osu Z. Vlivem smrštění tištěného objektu může na slabších magnetických podložkách dojít k částečnému nadzvednutí tiskového plátu. V takovém případě se nejedná o vadu plátu, ale slabé magnetické uchycení. Po dokončení tisku a po zchladnutí podložky je ve většině případů možné výtisk jednoduše sundat. Tento okamžik je značen zmizením nápisu “HOT SURFACE.” Jindy může být potřeba plát i s výtiskem sejmout z tiskárny a lehce prohnout.  Plát se poté sám vrátí do své původní polohy. NEPOUŽÍVEJTE  kovové špachtle ani jiné kovové nářadí, můžete povrch poškrábat. Na tiskové ploše se mohou obtisknout obrysy tištěného předmětů. Jedná se o normální jev neovlivňující funkci plechu a nejedná se o důvod k reklamaci. Pokud máte problémy s přilnavostí první vrstvy, podívejte se na článek rady a tipy.

Čištění 

Tiskový plát čistěte pouze >95% Isopropylalkoholem. NEPOUŽÍVEJTE jiné čistící prostředky (např. Aceton, benzín, ředidlo, a pod. ...), může dojít k poškození povrchu, který není možné uznat při reklamaci. Pro čištění používejte textilní hadříky, papírové utěrky se mohou trhat a drolit - tím pádem povrch nebude dokonale vyčištěn. Čištění provádějte dlouhými tahy jedním směrem.

Potisk

Grafický potisk tiskového plátu se může po čase odtrhnout, tím však nedochází ke změně vlastností samotné tiskové plochy. Pro zachování delší životnosti na potištěná místa netiskněte ani je agresivně nečištěte, neotírejte či neškrábejte.

“Varovný” pruh měnící barvu při zahřátí je citlivý na UV záření. Pro zachování dlouhé životnosti proto nevystavujte tiskový plát přímému slunečnímu svitu, nebo UV záření z UV cure přístroje pro SLA postproces.

Potisk se může porušit také častým nebo nadměrným prohýbáním plechu. Při popraskání, nebo odlepení barvy nedochází ke změně vlastností tiskové plochy.

Varování

Plát není určen pro ohřev pokrmů, nebo jiných, než tiskových materiálů.

Povrch může být při tisknutí, nebo několik minut před i po dokončení tisku horký na dotek, dejte si proto pozor, aby nedošlo k poranění popálením. 

Bezpečnostní pruh se zabarvuje do červena při teplotách okolo 40°C, avšak zejména při dlouhodobém používání nelze zaručit správnou funkčnost tohoto prvku, proto vždy před dotykem plátu zkontrolujte teplotu na displeji tiskárny a používejte zdravý rozum. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli zranění plynoucí z nesprávného použití. DŮLEŽITÉ: Tiskový plát je náchylný na mastnotu a to i kožní maz, proto dbejte na důkladné čištění před každým tiskem.

Recyklace a konec životnosti

Životnost tiskového plátu není při slušném zacházení nijak omezena. Při výrazném poškození tiskové plochy, kdy dojde například k odtržení povlaku je plech stále možné používat, ale je třeba respektovat možnost obtisknutí poškozeného místa do výtisku, nebo je třeba tisknout mimo poškozenou plochu případně používejte druhou stranu plátu. Pokud již nebude možné plát používat, recyklujte jej. Tiskový plát je vyroben z pružinové oceli s povrchovou úpravou lakováním PEI - plastem. Dosloužilý tiskový plát prosím zašlete zpět prodejci OSEQ, nebo odevzdejte v místní sběrně tříděného odpadu.

Výrobce

Vyrobeno v České republice, dodavatelský řetězec EU.

OSEQ s.r.o.

V Olšinách 282, Kutná Hora - Sedlec, 284 03